1. Τεχνολογία Προζυμιών
 2. Τεχνικές Ωρίμανσης
 3. Τεχνικές Δημιουργίας Προζυμιών
 4. Τεχνικές Συντήρησης Προζυμιών
 5. Τεχνικές Ζυμώματος
 6. Σωστός Συνδυασμός Υλικών
 7. Υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση
 • Εισηγητές Beesham Soogrim, Gerard Hardeman
 • Τοποθεσία Ελληνική Σχολή Αρτοποιίας, Σπετσών 1, Κερατσίνι, 18755
 • Ενδιαφέρει Επαγγελματίες αρτοποιούς, αρτοτεχνίτες
 • Επίπεδο Επίπεδο 2 Μέτριας δυσκολίας

  Απευθύνεται σε αρτοποιούς, υπαλλήλους αρτοποιείων και λοιπούς εργαζομένους του κλάδου τροφίμων οι οποίοι  είτε διαθέτουν εμπειρία είτε έχουν λάβει επαγγελματική κατάρτιση.
  Τα σεμινάρια είναι σχεδιασμένα ώστε να αναπτύσσουν περαιτέρω την τεχνογνωσία των σπουδαστών, ανάλογα με τον πυλώνα εκπαίδευσης, βοηθώντας τους έτσι να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις.

Περιγραφή

Μέσα από την τριβή με επαγγελματίες από διαφορετικές χώρες οι σπουδαστές θα μπορέσουν να διευρύνουν τους ορίζοντες τους και να αποκομίσουν νέες καινοτόμες ιδέες στη αρτοποιία και στη  τεχνολογία των προζυμιών.  Ο πλέον γνωστός για τα ψωμιά του με φυσικά προζύμια Βeesham Soogrim και ο Gerard Hardeman, γνωστός για τα Βορειοευρωπαικά του ψωμιά, θα παρευρεθούν στην Ελληνική Σχολή Αρτοποιίας και θα παρουσιάσουν για 3 ημέρες μοναδικά ψωμιά.

Προσδοκίες και στόχοι

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν διαφορετικές τεχνικές παρασκευής προζυμιού, ζυμώματος και ωριμάνσεων. Επίσης θα έχουν αποκομίσει όλη την θεωρητική και πρακτική γνώση πίσω από τις τεχνικές που θα παρουσιαστούν προκειμένου να στηρίξουν αντίστοιχες παραγωγές.