Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Οικονομικά στοιχεία

Δημοσίευση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης
Παρακάτω μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε τις Ετήσιες Οικονομικές Έκθεσεις:

 • - για την χρήση από 03 Απριλίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015
 • - για την χρήση από 01 Ιανουαρίου έως και 31Δεκεμβρίου 2016
 • - για την χρήση από 01 Ιανουαρίου έως και 31Δεκεμβρίου 2017
 • - για την χρήση από 01 Ιανουαρίου έως και 31Δεκεμβρίου 2018
 • - για την χρήση από 01 Ιανουαρίου έως και 31Δεκεμβρίου 2019
 • - για την χρήση από 01 Ιανουαρίου έως και 31Δεκεμβρίου 2020
 • - για την χρήση από 01 Ιανουαρίου έως και 31Δεκεμβρίου 2021
 • - για την χρήση από 01 Ιανουαρίου έως και 31Δεκεμβρίου 2022
 • - για την χρήση από 01 Ιανουαρίου έως και 14 Ιουνίου 2023
 • - Ισολογισμός Έναρξης Εκκαθάρισης της 15ης Ιουνίου 2023
 • - Ισολογισμός Λήξης Εκκαθάρισης της 29ης Σεπτεμβρίου 2023