Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Οικονομικά στοιχεία

Δημοσίευση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης
Παρακάτω μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε τις Ετήσιες Οικονομικές Έκθεσεις:

  • - για την χρήση από 03 Απριλίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015
  • - για την χρήση από 01 Ιανουαρίου έως και 31Δεκεμβρίου 2016
  • - για την χρήση από 01 Ιανουαρίου έως και 31Δεκεμβρίου 2017
  • - για την χρήση από 01 Ιανουαρίου έως και 31Δεκεμβρίου 2018
  • - για την χρήση από 01 Ιανουαρίου έως και 31Δεκεμβρίου 2019
  • - για την χρήση από 01 Ιανουαρίου έως και 31Δεκεμβρίου 2020
  • - για την χρήση από 01 Ιανουαρίου έως και 31Δεκεμβρίου 2021
  • - για την χρήση από 01 Ιανουαρίου έως και 31Δεκεμβρίου 2022
  • - για την χρήση από 01 Ιανουαρίου έως και 14 Ιουνίου 2023
  • - Ισολογισμός Έναρξης Εκκαθάρισης της 15ης Ιουνίου 2023