• Διοίκηση
 • Ηγεσία
 • Διαχείριση αλλαγών
 • Πωλήσεις
 • Marketing
 • Κοστολόγηση
 • Εισηγητής Αντώνης Δάσκος
 • Τοποθεσία Ελληνική Σχολή Αρτοποιίας, Σπετσών 1, Κερατσίνι 18755
 • Ενδιαφέρει Ιδιοκτήτες αρτοποιείου, Διευθυντές αρτοποιείων, νέοι και νέες που επιθυμούν να ενταχθούν στον κλάδο της αρτοποιίας
 • Επίπεδο Επίπεδο 2 Μέτριας δυσκολίας

  Απευθύνεται σε αρτοποιούς, υπαλλήλους αρτοποιείων και λοιπούς εργαζομένους του κλάδου τροφίμων οι οποίοι  είτε διαθέτουν εμπειρία είτε έχουν λάβει επαγγελματική κατάρτιση.
  Τα σεμινάρια είναι σχεδιασμένα ώστε να αναπτύσσουν περαιτέρω την τεχνογνωσία των σπουδαστών, ανάλογα με τον πυλώνα εκπαίδευσης, βοηθώντας τους έτσι να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις.

Περιγραφή

Μάρκετινγκ, κοστολόγηση, ηγεσία, πωλήσεις, διοίκηση, αλλαγή διαχείρισης, σε ένα από τα πιο χρήσιμα σεμινάρια για την επιχείρησή σας. Το σεμινάριο αναλύει βασικές έννοιες της διοίκησης που εξασφαλίζουν την επίτευξη αποτελεσμάτων στο σύγχρονο αρτοποιείο και ζαχαροπλαστείο. Οι μαθητές θα κατανοήσουν τις συμπεριφορές που απαιτούνται για την αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης. Θα μάθουν τις τεχνικές κινητοποίησης και αναγνώρισης των υπαλλήλων τους προκειμένου να επιτύχουν υψηλή απόδοση σε ένα περιβάλλον που ευνοεί την παραγωγικότητα.

Προσδοκίες και στόχοι

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν σύγχρονους τρόπους διοίκησης του αρτοποιείου-ζαχαροπλαστείου, υιοθετώντας συμπεριφορές διοίκησης οι οποίες κινητοποιούν τους υπαλλήλους, αυξάνοντας την παραγωγικότητα τους.  Θα μάθουν να προγραμματιζόυν και να διαχειρίζονται σωστά τις Α' ύλες, ενώ θα δοθεί έμφαση στις σωστές μεθοδους πώλήσης, προώθησης, marketing και κοσοτολόγησης.