• Τεχνολογία Προζυμιών
 • Τεχνικές Ωρίμανσης
 • Τεχνικές Ζυμώματος
 • Σωστός Συνδυασμός Υλικών
 • Τεχνικές Διακόσμησης
 • Υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση
 • Εισηγητής Χάρης Παπαλίτσας
 • Τοποθεσία Ελληνική Σχολή Αρτοποιίας, Σπετσών 1, Κερατσίνι, 18755
 • Ενδιαφέρει Επαγγελματίες αρτοποιούς, αρτοτεχνίτες
 • Επίπεδο Επίπεδο 2 Μέτριας δυσκολίας

  Απευθύνεται σε αρτοποιούς, υπαλλήλους αρτοποιείων και λοιπούς εργαζομένους του κλάδου τροφίμων οι οποίοι  είτε διαθέτουν εμπειρία είτε έχουν λάβει επαγγελματική κατάρτιση.
  Τα σεμινάρια είναι σχεδιασμένα ώστε να αναπτύσσουν περαιτέρω την τεχνογνωσία των σπουδαστών, ανάλογα με τον πυλώνα εκπαίδευσης, βοηθώντας τους έτσι να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις.

Περιγραφή

Το Προζύμι περιγράφει πολλές κατηγορίες ζύμης οι οποίες αποτελούν καλλιέργεια μύκητα.  Στο σεμινάριο θα διαχωριστεί η μια κατηγορία από την άλλη (Sourdough, Biga, Poolish, Sponge, Pate Fermante) και θα αναλυθούν τα χαρακτηριστικά, οι ιδιότητες και οι χρήσεις τους. Επιπρόσθετα θα αναλυθούν λεπτομερώς όλα τα στάδια της αρτοποιητικής διαδικασίας (ζύμωμα, ωρίμανση, πλάσιμο, ψήσιμο). Θα δοθεί έμφαση στις άριστες πρώτες ύλες, στην προσεγμένη εμφάνιση των προϊόντων, με ιδιαίτερη έμφαση στη λεπτομέρεια, στις τεχνικές που θα διασφαλίζουν σταθερότητα στην παραγωγή και στο θεωρητικό υπόβαθρο που θα πρέπει να έχει ο αρτοποιός, ώστε γνωρίζοντας το «Γιατί» πίσω από κάθε τεχνική να μπορεί να εξελιχτεί. Τέλος, θα παρουσιαστούν συνταγές πρωτότυπες για τα ελληνικά δεδομένα, που θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον.

 

Προσδοκίες και στόχοι

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν διαφορετικές τεχνικές παρασκευής προζυμιού, να κατανοούν τις διαφορές, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε τεχνικής και τις χρήσεις τους. Επιπρόσθετα, θα γνωρίζουν λεπτομερώς όλα τα στάδια της αρτοποίησης, ενώ θα έχουν και το υπόβαθρο να υποστηρίξουν μια παραγωγή βασισμένη σε προζύμια.