• Ηγεσία
 • Coaching
 • Συναισθηματική νοημοσύνη
 • Διαχείριση αλλαγών
 • Διαπραγματεύσεις
 • Marketing
 •  
 • Εισηγητής Αντώνης Δάσκος
 • Τοποθεσία Ελληνική Σχολή Αρτοποιίας, Σπετσών 1, Κερατσίνι 18755
 • Ενδιαφέρει Ιδιοκτήτες αρτοποιείου, Διευθυντές αρτοποιείων, νέοι και νέες που επιθυμούν να ενταχθούν στον κλάδο της αρτοποιίας
 • Επίπεδο Επίπεδο 2 Μέτριας δυσκολίας

  Απευθύνεται σε αρτοποιούς, υπαλλήλους αρτοποιείων και λοιπούς εργαζομένους του κλάδου τροφίμων οι οποίοι  είτε διαθέτουν εμπειρία είτε έχουν λάβει επαγγελματική κατάρτιση.
  Τα σεμινάρια είναι σχεδιασμένα ώστε να αναπτύσσουν περαιτέρω την τεχνογνωσία των σπουδαστών, ανάλογα με τον πυλώνα εκπαίδευσης, βοηθώντας τους έτσι να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις.

Περιγραφή

Ηγεσία, Coaching, Συναισθηματική Νοημοσύνη, Διαχείριση Αλλαγών, Διαπραγματεύσεις, Marketing.  Στο σεμινάριο αναλύονται βασικές έννοιες διοίκησης και συγκεκριμένα τα στυλ διοίκησης που διασφαλίζουν την επίτευξη των αποτελεσμάτων στο σύγχρονο αρτοποιείο-ζαχαροπλασστείο. Οι σπουδαστές θα κατανοήσουν τις συμπεριφορές που απαιτούνται για την αποτελεσματική ηγεσία και διοίκηση της επιχείρησης. Θα μάθουν τις τεχνικές κινητοποίησης και αναγνώρισης των υπαλλήλων τους, ώστε να επιτυγχάνεται υψηλή απόδοση τους σε ένα περιβάλλον που ευνοεί την παραγωγικότητα. Επιπλέον οι σπουδαστές θα γνωρίσουν τις βασικές έννοιες της διαχείρισης των αλλαγών. Οι αλλαγές στην επιχείρησή σας και η προσαρμογή στις νέες συνθήκες της αγοράς αποτελούν προϋπόθεση για την επιτυχία. Στο πρόγραμμα θα παρουσιαστούν οι σύγχρονες τεχνικές διαπραγματεύσεων που απαιτούνται για το αρτοποιείο, ζαχαροπλαστείο ενώ θα γίνει αναφορά και στο θέμα της συναισθηματικής νοημοσύνης με δεδομένο ότι η διαχείριση των συναισθημάτων αποτελεί βασικό πυλώνα για όλα τα στελέχη καταστημάτων λιανικής πώλησης.   

 

 

Προσδοκίες και στόχοι

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • Να εφαρμόζουν σύγχρονους τρόπους διοίκησης του αρτοποιείου-ζαχαροπλαστείου
 • Να υιοθετούν συμπεριφορές διοίκησης που κινητοποιούν τους υπαλλήλους αυξάνοντας την παραγωγικότητα τους
 • Να σχεδιάζουν και να προσφέρουν κίνητρα αναγνώρισης των υπαλλήλων
 • Να αλλάζουν τις δικές τους συνήθειες καθώς και τις συνήθειες των άλλων υπαλλήλων 
 • Να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να διαχειρίζονται αλλαγές που είναι απαραίτητες για την αύξηση των πωλήσεων της επιχείρησης
 • Να διαπραγματεύονται αποτελεσματικότερα
 • Να εφαρμόζουν τη συναισθηματική νοημοσύνη σε πολλές περιπτώσεις με πελάτες ή και υπαλλήλους τους