• Βασικές Έννοιες Κοστολόγησης
 • Εισαγωγή στην Οικονομική Διαχείριση
 • Σύστημα Πωλήσεων και Εξυπηρέτησης Καταστήματός
 • Τοποθέτηση και Προβολή Προϊόντων
 • Κατάστημα - Τοποθεσία, Διαμόρφωση, Βιτρίνα, Σήμανση
 • Τοποθέτηση Προϊόντων στο Ράφι
 • Προωθητικές Ενέργειες
 • Αγοραστική Συμπεριφορά
 • Υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση
 • Εισηγητής Αντώνης Δάσκος
 • Τοποθεσία Ελληνική Σχολή Αρτοποιίας, Σπετσών 1, Κερατσίνι 18755
 • Ενδιαφέρει Ιδιοκτήτες αρτοποιείου, Διευθυντές αρτοποιείων, νέοι και νέες που επιθυμούν να ενταχθούν στον κλάδο της αρτοποιίας
 • Επίπεδο Επίπεδο 2 Μέτριας δυσκολίας

  Απευθύνεται σε αρτοποιούς, υπαλλήλους αρτοποιείων και λοιπούς εργαζομένους του κλάδου τροφίμων οι οποίοι  είτε διαθέτουν εμπειρία είτε έχουν λάβει επαγγελματική κατάρτιση.
  Τα σεμινάρια είναι σχεδιασμένα ώστε να αναπτύσσουν περαιτέρω την τεχνογνωσία των σπουδαστών, ανάλογα με τον πυλώνα εκπαίδευσης, βοηθώντας τους έτσι να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις.

Περιγραφή

Στο σεμινάριο αναλύονται βασικές έννοιες διοίκησης, με βάση τα στοιχεία και τις πληροφορίες της επιχείρησης, έτσι ώστε να λαμβάνονται οι απαραίτητες αποφάσεις για την οικονομικά υγιή λειτουργία του  αρτοποιείου. Οι σπουδαστές θα λάβουν όλα τα εργαλεία για να μπορούν να προσδιορίσουν ποιο είναι το παρόν σύστημα πωλήσεών και εξυπηρέτησης του καταστήματός τους. Θα μάθουν τις επιτυχημένες στρατηγικές μάρκετινγκ και τις τακτικές προώθησης για όλα τα στοιχεία που απαρτίζουν ένα αρτοποιείο, προκειμένου να αυξήσουν τις πωλήσεις, την κερδοφορία και την ικανοποίηση των πελατών τους. 

 

 

Προσδοκίες και στόχοι

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να υπολογίζουν και να αναλύουν το κόστος των προϊόντων τους και των τμημάτων στην επιχείρησή τους. Να γνωρίζουν τις σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων, να αναλύουν τα δυνατά σημεία της επιχείρησης, να τα αναπτύσσουν ώστε να αυξήσουν τις πωλήσεις τους. Θα είναι σε θέση να αναλύουν την επιχείρησή τους σε όλα τα βασικά επίπεδα του μάρκετινγκ και να επανασχεδιάσουν τη δράση τους για την επίτευξη των στόχων τους.